ESTUDIS PERSONALITZATS

Amb contingut curricular adaptat a les necessitats i requeriments  de cada alumne

  • INSTRUMENTS-

PIANO - PIANO JAZZ - VIOLÍ  - VIOLA – VIOLONCEL – CLARINET - FLAUTA TRAVESSERA – GUITARRA – CANT

Adreçat a nens, joves i adults que vulguin iniciar-se o ja tinguin coneixements de l’instrument. Durada i freqüència de classes flexible.

  • LLENGUATGE  MUSICAL-

Adreçat a nens i /o adults que vulguin entrar a conèixer el llenguatge de la música,  adequat a les necessitats i prioritats de l’alumne.

  • MASTERCLASSES D’INSTRUMENT-

Adreçats als alumnes de nivell Professional i Superior amb interès de perfeccionar el seu    repertori. Aniran a càrrec de professors de reconegut prestigi.

S’articularan per blocs de caps de setmana. S’anunciaran oportunament.

  • CURSOS ESPECÍFICS DE PERCEPCIÓ AUDITIVA –

Adreçat a aquells alumnes que vulguin aprofundir en aquest camp, com a reforç i treball de la oïda. S’hi faran cursos intensius de preparació per les proves d’accés als Conservatoris de Grau Superior.

  • CURSOS DE FORMACIÓ DIVULGATIVA-

Adreçats a aquelles persones que sense tenir coneixements específics de música desitgin apropar-se al seu voltant . Es tractaran temes al voltant de la Música, Història, Audicions comentades, Òpera... amb la inclusió de l’escolta de breus concerts i o/suport audiovisual. Es programaran per cicles, en blocs de 3 sessions. S’anunciaran oportunament.

  • COR D’ADULTS

No cal cap coneixements previs de música, està adreçat a majors de 15 anys.

  • MÚSICA DE CAMBRA

Adreçada a tots els alumnes.  Música feta en conjunt, per poder  gaudir i compartir.