ESTUDIS PERSONALITZATS

Amb contingut curricular adaptat a les necessitats i requeriments  de cada alumne

 • INSTRUMENTS-

PIANO - PIANO JAZZ - VIOLÍ  - VIOLA – VIOLONCEL – CLARINET - FLAUTA TRAVESSERA – GUITARRA – CANT

Adreçat a nens, joves i adults que vulguin iniciar-se o ja tinguin coneixements de l’instrument. Durada i freqüència de classes flexible.

 • LLENGUATGE  MUSICAL-

Adreçat a nens i /o adults que vulguin entrar a conèixer el llenguatge de la música,  adequat a les necessitats i prioritats de l’alumne.

 • MASTERCLASSES D’INSTRUMENT-

Adreçats als alumnes de nivell Professional i Superior amb interès de perfeccionar el seu    repertori. Aniran a càrrec de professors de reconegut prestigi.

S’articularan per blocs de caps de setmana. S’anunciaran oportunament.

 • CURSOS ESPECÍFICS DE PERCEPCIÓ AUDITIVA –

Adreçat a aquells alumnes que vulguin aprofundir en aquest camp, com a reforç i treball de la oïda. S’hi faran cursos intensius de preparació per les proves d’accés als Conservatoris de Grau Superior.

 • CURSOS DE FORMACIÓ DIVULGATIVA-

Adreçats a aquelles persones que sense tenir coneixements específics de música desitgin apropar-se al seu voltant . Es tractaran temes al voltant de la Música, Història, Audicions comentades, Òpera... amb la inclusió de l’escolta de breus concerts i o/suport audiovisual. Es programaran per cicles, en blocs de 3 sessions. S’anunciaran oportunament.

 • COR D’ADULTS

No cal cap coneixements previs de música, està adreçat a majors de 15 anys.

 • MÚSICA DE CAMBRA

Adreçada a tots els alumnes.  Música feta en conjunt, per poder  gaudir i compartir.

ESTUDIS D’ITINERARI REGLAT

Nivells Iniciació, Elemental i Professional.  Aquests estudis inclouen llenguatge musical, instrument, cor, música de cambra i conjunts instrumentals 

 • SENSIBILITZACIÓ I INICIACIÓ A LA MÚSICA–

La SENSIBILITZACIÓ està adreçada a nens i nenes de 3 i  4 anys.Té com a finalitat despertar en els nens l'interès per a la música a partir de la realització de diferents activitats auditives, vocals i motrius, sempre presentades com un joc. Desenvolupa capacitats vitals com l'atenció,la percepció sonora,la coordinació, la memòria i la capacitat de relacionar el temps i l'espai.

La INICIACIÓ a la música,adreçada a nens entre 5 i 7 anys, preten  que el nen o nena faci les primeres passes en els conceptes tant gràfics com auditius del llenguatge musical.

Aquests conceptes es presenten de forma sensorial, de manera que el procés cognitiu es produeix de la forma més natural possible.El treball d'aquests coneixements es relacionarà en l'aplicació que té en l' instrument.

 

 • TALLERS INSTRUMENTALS –

Adreçat a nens i nenes de 4 a 6 anys. La intenció és que, els nens i nenes que hi participin,tinguin  el primer contacte amb els divesos instruments que ofereix l'escola, de manera que els suposi una ajuda a l'hora de triar l'instrument que volen tocar.

 • INSTRUMENTS–

PIANO - VIOLÍ  - VIOLA – VIOLONCEL – CLARINET - FLAUTA TRAVESSERA – GUITARRA –

 • LLENGUATGE  MUSICAL-

Adreçats a nens i nenes a partir de 8 anys

 • ASSIGNATURES TEÒRIQUES-

HARMONIA – ANÀLISI – AUDICIÓ - HISTÒRIA

OFERTA EDUCATIVA

El propòsit de l’escola és el d’oferir  una formació musical d’alta qualitat, amb un pla d’estudis personalitzat i adequat al ritme de cada alumne, a les seves capacitats  i als seus interessos.

La nostra oferta educativa inclou cursos de sensibilització per als més petits, iniciació, un programa curricular paral·lel al dels  conservatoris així com un ampli ventall de possibilitats per  a joves i adults que vulguin iniciar-se en la música o bé reempendre el contacte amb l’instrument.

L’Estudi Musical 143 també ofereix cursos de preparació específics per als alumnes interessats en superar  amb èxit les proves d’accés a Conservatoris de Grau Professional així com a Centres de Grau Superior (ESMUC, Conservatori del Liceu i altres).

És el nostre desig que l’activitat musical no es redueixi a l’àmbit de l’aula. S’hi programaran  concerts, classes magistrals, audicions comentades, cursos de formació divulgativa    i altres activitats.